Om E/F Gentofte Søpark

E/F Gentofte Søpark er en privat ejerforening.

Ved stiftelsen blev andelsforeningens formål bestemt at:
"Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 9 AT Vangede By og varetage medlemmernes fælles interesser, herunder sørge for, at ejendommens vedligeholdelsestilstand altid er af god stand."

Ejendomsadministrationen varetages af Advokaternes Ejendomsadministration A/S.